ژانر‌ها: وسترن

دانلود زیرنویس فارسی سریال 1923

دانلود زیرنویس فارسی سریال 1923

دانلود زیرنویس فارسی سریال 1923 : داتون ها در اوایل قرن بیستم با مجموعه جدیدی از چالش ها روبرو شدند، از جمله ظهور گسترش غرب، ممنوعیت و رکود بزرگ.