ژانر‌ها: مستند

دانلود زیرنویس سریال How the Universe Works

دانلود زیرنویس سریال How the Universe Works

دانلود زیرنویس سریال کیهان چگونه کار می کند How the Universe Works : راهنمای کاربران به کیهان از انفجار بزرگ تا کهکشان ها، ستاره ها، سیارات و قمرها. همه اینها از کجا آمده و چگونه همه با هم هماهنگ می شوند. آغازگر برای هر کسی که تا به حال به آسمان شب نگاه کرده و تعجب کرده است.